Wydawca treści Wydawca treści

Lekcje terenowe

Są to wycieczki do lasu z leśnikiem. Poziom i tematyka przekazywanej wiedzy dostosowany jest do wieku i poziomu wiedzy adresatów oraz panującej pory roku i zjawisk w przyrodzie. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna.

Przykładowe tematy zajęć realizowanych w terenie:

Klasy I – III

·         Rok w lesie – cztery pory roku,

·         Co nam daje las?

·         Zima tuż, tuż – jak zwierzęta przygotowują się do zimy, czy dokarmiać zwierzęta? jak prawidłowo dokarmiać ptaki?,

·         Budowa warstwowa lasu,

·         Na czym polega praca leśnika?

Klasy IV – VI

·         Drzewa i krzewy naszych lasów,

·         Formy ochrony przyrody w Polsce, Natura 2000,

·         Budowa warstwowa lasu,

·         Leśnik – gospodarz lasu,

Gimnazjum

·         Zasady prowadzenia gospodarki leśnej,

·         Las – złożony ekosystem (czym jest bioróżnorodność, zrównoważony rozwój, typy siedliskowe lasu)

·         Martwe drewno w lesie,

 

W sprawie rezerwacji i szczegółów dotyczących zajęć edukacyjnych prosimy o kontakt z Janem Szpernogą tel.: 602 194 861, mail: edukacja.nowytarg@krakow.lasy.gov.pl.