Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

W zasięgu Nadleśnictwa Nowy Targ jest ponad 26 tys. ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Obecnie nadleśnictwo prowadzi nadzór nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu Tatrzańskiego (4640 ha).

Ponad 83% lasów na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ stanowi własność prywatną. Lasy te należą do ok. 70 000 właścicieli a przeciętna wielkość działki nie przekracza 0,2 ha i jest częścią gospodarstwa rolnego.

Sporą część lasów niepaństwowych (ok. 20%) stanowią wspólnoty. W zasięgu  Nadleśnictwa Nowy Targ jest ich 55, z czego 41 w powiecie nowotarskim i 14 w tatrzańskim.  Wspólnoty działają na podstawie Ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 1963 r oraz statutu. Uprawnionymi do udziału we wspólnocie mogą być tylko osoby prowadzące gospodarstwo rolne. Udziały poszczególnych uprawnionych określa się w idealnych (ułamkowych) częściach. Wszystkie prace gospodarcze na terenie wspólnoty wykonują najczęściej sami udziałowcy. Drewno pozyskane w ramach prowadzonej gospodarki leśnej jest przydzielane bezpłatnie udziałowcom w ramach tzw. etatu, którego wielkość zależy od posiadanego udziału bądź też  jest im sprzedawane w drodze licytacji za niewielką cenę, określoną przez zebranie ogólne członków wspólnoty.