Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Nadleśnictwo Nowy Targ prowadzi gospodarkę leśną w lasach własności Skarbu Państwa położonych w województwie Małopolskim w powiatach tatrzańskim i nowotarskim. W/g rejonizacji fizyczno-geograficznej Nadleśnictwo położone jest w VIII Krainie Karpackiej i obejmuje swym zasięgiem fragmenty czterech dzielnic przyrodniczo-leśnych:

4 - Beskid Żywiecki i Spytkowski (Orawa, leśnictwa Beskid, Raba Wyżna),

5 - Beskid Mały i Wyspowy (leśnictwo Rabka - część przyszczytowa ur. Luboń)

6 - Gorce i Beskid Sądecki (leśnictwo Rabka pozostała część Lubonia, Ponice, Krzywoń, leśnictwa Gorce),

8 - Podhale (leśnictwo Bór oraz uroczyska Chyżne i Piekielnik leśnictwa Stańcowa).

Zgodnie z podziałem geobotanicznym w/g Szafera Nadleśnictwo leży w dziale Karpat Zachodnich w dwóch podokręgach 1 -Bory Nowotarskie o granicach pokrywających się z granicami Kotliny Orawsko-Nowotarskiej - ur. Zaskale, Bór na Czerwonem, Barć, Skałka, i Chyżne, 2- Śląsko-Babiogórski związany z terenami położonymi wyżej - pozostałe tereny Nadleśnictwa.

Od 1979 roku Nadleśnictwo jest jednoobrębowe, obecnie podzielone na 7 leśnictw państwowych.

Lasy państwowe tworzą ok. 40 kompleksów rozrzuconych pośród lasów prywatnych, których powierzchnia pięciokrotnie przekracza powierzchnię lasów państwowych.

Ogólna powierzchnia lasu własności Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi 5 222 ha (powierzchnia leśna 5 204 ha).

Nadleśnictwo Nowy Targ sprawuje także nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa o powierzchni 4610 ha.