Wydawca treści Wydawca treści

Przystanek 1. Rozpoznawanie gatunków drewna

Przystanek 1. Rozpoznawanie gatunków drewna

Tablica przedstawia fragmenty pni drzew leśnych wraz z opisami gatunków. W ten sposób łatwo porównać kolor drewna i kory poszczególnych drzew.

Klasyfikacja drzew i krzewów

W związku z różnymi formami występowania twardzieli można drzewa i krzewy strefy umiarkowanej podzielić na cztery grupy:

I Drzewa twardzielowe o zabarwionej twardzieli:

a)    iglaste: sosna zwyczajna

b)    liściaste: czeremcha, dąb, dereń, jabłoń, jarzębina, orzech, śliwa, topole, wierzby, bez czarny, kalina, kruszyna.

II Drzewa twardzielowe o niezabarwionej twardzieli: jodła i świerk

III Drzewa o zabarwionej i niezabarwionej twardzieli: jesion i wiązy

IV Drzewa beztwardzielowe (bielaste): brzoza, buk, grusza, kasztanowiec, leszczyna, jawor, klon polny.

Materiały do pobrania