Wydawca treści Wydawca treści

Przystanek 4 Dokarmianie zwierzyny i ochrona ptaków

Przystanek 4 Dokarmianie zwierzyny i ochrona ptaków

W lasach Nadleśnictwa Nowy Targ można spotkać wiele gatunków zwierząt. Z większych ssaków zobaczymy tutaj: jelenia szlachetnego, sarnę, dzika, lisa, zająca, borsuka, wilka, rysia i niedźwiedzia. Leśnicy i koła łowieckie z myślą o dokarmianiu zwierzyny płowej sadzą odpowiednie gatunki roślin w podszycie, zakładają poletka żerowe, prowadzą dokarmianie zwierzyny (szczególnie w okresie zimy), budują paśniki, w których w mroźne i śnieżne zimy  wykładają karmę. W lizawkach umieszczają sól z mikroelementami, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju zwierzyny płowej. Dla żyjących w lesie ptaków wywieszane są różne typy budek lęgowych zasiedlanych najczęściej przez sikory, pliszki, szpaki, kowaliki i dzięcioły. Poprawiając im warunki gniazdowania, leśnicy zwiększają liczebność ptaków. Są one bardzo ważnym składnikiem biocenozy leśnej, ponieważ regulują liczebność wielu różnych gatunków owadów. Na terenie Nadleśnictwa wyodrębniono 222, 24 ha lasu, który jest ostoją głuszca największego naszego kuraka leśnego.

Materiały do pobrania