Wydawca treści Wydawca treści

Przystanek 6 Przebudowa drzewostanu

Przystanek 6 Przebudowa drzewostanu

Przebudowa osłabionych drzewostanów jest stałą troską leśników. W najbliższym sąsiedztwie tego przystanku można zauważyć zamierający drzewostan świerkowy, który rośnie na niewłaściwym dla niego siedlisku, zbyt żyznym dla tego gatunku drzewa. W miejsce świerka podsadzane są buki, jodły, jawory i jesiony. Las mieszany jest bardziej stabilny i odporny na różne czynniki chorobotwórcze.

Materiały do pobrania