Wydawca treści Wydawca treści

Przystanek 7 Uprawy leśne i pułapki feromonowe

Przystanek 7 Uprawy leśne i pułapki feromonowe

Jedną z wielu funkcji lasu jest jego znaczenie gospodarcze. Leśnicy, w miarę starzenia się drzewostanu, przeznaczają go do wyrębu, w celu pozyskania drewna. Odnowa lasu może zachodzić droga naturalną, poprzez obsiewanie wyrębu gatunkami drzew rosnących wokół, jak również dosadzania przez pracowników leśnych sadzonkami. Dla maksymalnej ochrony młodych siewek zakłada się uprawy leśne. Siewki otoczone są tutaj troskliwą opieką. Zabezpiecza się je przed zwierzętami płotem, plewi z chwastów i chroni przed szkodnikami. Niedaleko uprawy ustawione zostały pułapki feromonowe służące do odłowu owadów, które uszkadzają drzewa rosnące w lesie.

Materiały do pobrania