Wydawca treści Wydawca treści

Przystanek 8 Powierzchnia doświadczalna – punkt widokowy

Przystanek 8 Powierzchnia doświadczalna – punkt widokowy

Na ogrodzonym terenie znajduje się powierzchnia doświadczalna założona w ramach „Badania nad biologicznymi uwarunkowaniami tworzenia banków genów lasotwórczych gatunków leśnych", prowadzonego przez Katedrę Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Założona powierzchnia stanowić będzie archiwum zachowawcze jodły wyprodukowanej z nasion zebranych z 847 sztuk drzew rosnących w 42 drzewostanach w Karpatach. Celem stworzenia odpowiednich warunków wzrostu dla wysadzonych jesienią 2003 roku sadzonek jodły – posadzono sadzonki modrzewia. Turystów lubiących piękne krajobrazy zachęcamy do podziwiania panoramy Rabki oraz otaczających ją gór Beskidu Małego i Wyspowego a także Gorców.  

Materiały do pobrania