Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka edukacyjna „Bór na Czerwonem"

Ścieżka edukacyjna w Rezerwacie "Bór na Czerwonem" umożliwiająca zwiedzanie torfowiska wysokiego. Dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Od 29.09.2010r. dostępna jest dla społeczeństwa  ścieżka edukacyjna w rezerwacie „Bór na Czerwonem".

Ścieżka została zrealizowana przy wsparciu finansowym ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  W ramach tego projektu w latach 2009-2010 powstała trasa z podestem i tarasem widokowym na kopule torfowiska z możliwością zwiedzania przez osoby niepełnosprawne ruchowo oraz tablice edukacyjne i folder.

Zapraszamy na ścieżkę, która pozwala na zapoznanie się z największym i najstarszym pomnikiem żywej przyrody na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ i starostwa nowotarskiego  jakim jest torfowisko wysokie, historią jego powstania, najważniejszymi gatunkami fauny i flory, a także problemami aktywnej ochrony lasów podmokłych w Karpatach na terenach Natura 2000.

Widok z platformy na kopule torfowiska