Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzania Lasu

Każde Nadleśnictwo prowadzi w lasach gospodarkę w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzany na 10 lat.

 

W Nadleśnictwie Nowy Targ obowiązuje aktualnie Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata 2020-2029 zatwierdzony Pismem Ministra Klimatu i Środowiska DLŁ-WGL.8100.12.2021 z dnia 30.06.2021 r

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Nowy Targ określa m.in. zadania dotyczące:
. etatu miaższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych) w ilości 300 031 m3 grubizny drewna netto,
. projektowanej powierzchni zalesień i odnowień- 103,51 ha
. projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu – 3669,61 ha.

Wybrane treści Planu Urządzania Lasu zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Nowy Targ

Materiały do pobrania