Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzania Lasu

Każde Nadleśnictwo prowadzi w lasach gospodarkę w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzany na 10 lat.

 

W Nadleśnictwie Nowy Targ obowiązuje aktualnie Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata 2010-2019 zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska DL-lpn-611-4/1720/12/JŁ

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Nowy Targ określa m.in. zadania dotyczące:
. etatu miaższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych) w ilości 371 883 m3 grubizny drewna netto,
. projektowanej powierzchni zalesień i odnowień- 440,27 ha
. projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu – 3628,51 ha.

Wybrane treści Planu Urządzania Lasu zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Nowy Targ

Materiały do pobrania