Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Etat pozyskania drewna w Nadleśnictwie określony jest w Planie Urządzania Lasu na podstawie faktycznych potrzeb hodowlanych lasu. Średnio rocznie pozyskuje się w Nadleśnictwie 30 tys. m3 drewna.

Etat roczny – możliwa do wycięcia w danym roku ilość m3 drewna, na danym obszarze obliczona w 10 - letnim Planie Urządzania Lasu zatwierdzonym przez Ministra.

Procentowy układ sortymentowy pozyskiwanego drewna przedstawia się następująco:

 

·         drewno wielkowymiarowe - 78 %

·         drewno średniowymiarowe - 20 %

·         drewno małowymiarowe - 2 %

 

Pozyskanie drewna odbywa się przy zastosowaniu rębni złożonych (rębnie polegają na pobraniu plonu czyli drzew dojrzałych do wyrębu), trzebieży późnych, trzebieży wczesnych (trzebieże to zabiegi pielęgnacyjne polegające na wyhodowaniu najlepszych drzew, poprzez usuwanie drzew przeszkadzających i wadliwych) oraz pozyskiwania tzw. użytków przygodnych (posuszu, wywrotów i złomów - których ilość przeciętnie wynosi ok. 70 - 85% całości pozyskiwanego drewna).

85% pozyskiwanego drewna jest sprzedawana w przetargu internetowym a 15% odbiorcom indywidualnym. Sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Lasach Państwowych zasadami. Sprzedaż prowadzi Nadleśnictwo w 7 leśnictwach. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (018) 26 629 25.

 

·         Użytki rębne - przeciętny etat roczny - 17 500 m3

·         Użytki przedrębne - przeciętny etat roczny - 12 500 m3

·         Roczne użytkowanie - przeciętny etat roczny - 30 000 m3

Użytki przedrębne to masa  drewna pozyskana w drzewostanach młodszych klas wieku czyli od 10 do około 80 lat przy zastosowaniu głównie cięć pielęgnacyjnych (trzebieży) i przygodnych. 

Użytki rębne to drewno pozyskane w drzewostanach dojrzałych do wyrębu. Drzewa dojrzałe do wyrębu to drzewa które osiągnęły odpowiedni wiek określone dla każdego gatunku w Planie Urządzania Lasu.