Wydawca treści Wydawca treści

Wycieczki dla grup zorganizowanych

Grupom zorganizowanym proponujemy wycieczki terenowe. Istnieje również możliwość spotkania z leśnikiem w jednym z obiektów edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie miejsca wyjazdu i tematyki prowadzonych zajęć.

Z większości obiektów edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ można korzystać samodzielnie, bez konieczności rezerwacji terminów. Znajdujące się na tablicach, w wydawanych przez nadleśnictwa folderach lub ukryte pod kodami QR treści mogą być pomocne do samodzielnego organizowania wycieczek. Staramy się na prośbę organizatorów wycieczek, chociaż chwilę, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w nich towarzyszyć lub przynajmniej doradzić w ich organizacji.

Do dyspozycji wycieczek oddajemy:

Ścieżka edukacyjną „Krzywoń" w Leśnictwie Rabka - poszczególne punkty ścieżki ukazują las jako złożony ekosystem. Wizytę na ścieżce organizatorzy wycieczek często łączą ze zwiedzaniem miasta, pobytem w Rabkolandzie, bądź obejrzeniem spektaklu w Teatrze Lalek „Rabcio”,

Ścieżka „Raba Wyżna – Bielanka" - to ścieżka udostępniona również dla narciarzy i rowerzystów, prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej i historii regionu. Pełne zwiedzanie ścieżki jest możliwe dzięki zlokalizowanym w terenie słupkom zaopatrzonym w kody QR lub z wykorzystaniem przygotowanego przez nas folderu. (do pobrania – poniżej)

Ścieżka edukacyjna „Bór na Czerwonem" zlokalizowana  w rezerwacie przyrody, umożliwia zwiedzanie torfowiska wysokiego. Drewniany pomost umożliwia także odwiedzenie jej osobom niepełnosprawnym ruchowo. Częstą praktyką organizatorów wycieczek jest łączenie odwiedzin w Borze na Czerwonem z wizytą w rezerwacie „Przełom Białki pod Krempachami” lub spróbowanie słynnych nowotarskich lodów na rynku.

Ścieżka edukacyjna pieszo-rowerowa „Europejskim Działem Wód”. Ścieżka przebiega działem wodnym morza Czarnego i Bałtyku, w trakcie wędrówki nią nie zabraknie nam pięknych widoków na Tatry. Tablice umiejscowienie na trasie zawierają treści nie tylko dotyczące przyrody i leśnego Savoir-vicru, ale także historyczne, zawierające historyczne zdjęcia pochodzące od dzieci z Podsarnia.

W sprawie szczegółów odsyłamy do Regulaminu udziału w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Nowy Targ, który znajdziecie pod linkiem:

https://nowytarg.krakow.lasy.gov.pl/oferta-edukacyjna#.YlrzdNPP1PY