Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasów górskich z dominacją świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 78 lata, a przeciętna zasobność przekracza 254 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 42 proc. – las górski, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych, najczęściej buka lub jodły ale nierzadko zniekształcone i porośnięte świerkiem
 • 27 proc. – las mieszany górski, czyli drzewostan bukowo jodłowo świerkowy
 • 13 proc. – siedliska kotliny orawsko-nowotarskiej z panującą sosną
 • 10 proc. - siedliska borów mieszanych z przewagą świerka
 • 6 proc. - pozostałe siedliska, głównie wilgotne z udziałem sosny olszy szarej, jesionu i jaworu

Udział gatunków lasotwórczych

 • 57 proc. – świerk
 • 14 proc. – jodła
 • 13 proc. – buk
 • 11 proc. – sosna
 • 5 proc. – inne

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 10 proc. – I klasa
 • 12 proc. – II klasa
 • 11 proc. – III klasa
 • 11 proc. – IV klasa
 • 9 proc. – V klasa
 • 9 proc. – VI klasa i starsze
 • 38 proc. - Klasa odnowienia czyli drzewostany z młodym pokoleniem drzew zajmującym więcej niż 50% powierzchni