Wydawca treści Wydawca treści

II Wiata edukacyjno-wypoczynkowa

Współrzędne: 19º 51' 36,744" E, 49º 33' 22,911" N

Nadleśnictwo Nowy Targ prowadzi gospodarkę leśną na 5200 ha
lasów własności skarbu państwa, położonych w województwie małopolskim,
w powiatach tatrzańskim i nowotarskim. Lasy państwowe
obejmują ok. 40 kompleksów leśnych, rozmieszczonych pośród
lasów prywatnych, których powierzchnia jest pięciokrotnie większa.
Nadleśnictwo nasze sprawuje także nadzór, w imieniu Starosty Tatrzańskiego,
nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością
skarbu państwa o powierzchni 4600 ha.
Znaczna część terenu, na którym gospodarujemy, została włączona
do europejskiej sieci Natura 2000, w tym największy obszar
obejmujący prywatne lasy o pow. 8250 ha, tzw. Torfowiska Orawsko-
-Nowotarskie.
Zadaniem leśników jest dbanie o ten skarb, jakim jest wielogatunkowy
las górski, tak aby go utrzymać, pomnażać, jeszcze bardziej
różnicować pod względem biologicznym, aby zachować go dla
przyszłych pokoleń.
Leśna ścieżka edukacyjna, na którą Państwa zapraszamy, powstała
przy współpracy naszego Nadleśnictwa z Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Rabie Wyżnej. Młodzież przygotowała tematykę niektórych
przystanków, dzięki czemu wzbogacił się zakres przedstawionych
zagadnień.

Materiały do pobrania