Wydawca treści Wydawca treści

IV Ujęcie wody

IV Ujęcie wody

Współrzędne: 19º 51' 18,481" E, 49º 33' 17,933" N

Nieocenioną rolą lasów jest oczyszczanie wód opadowych i podziemnych
z wszelkich zanieczyszczeń. Poza procesem mechanicznej
filtracji pyłów opadających wraz z deszczem oczyszczenie wody odbywa
się również dzięki złożonym procesom biochemicznym. Dzięki
temu groźne dla człowieka substancje zostają usunięte z wody lub
zamienione na nieszkodliwe dla organizmów żywych związki.
Te właściwości gleb leśnych powodują, że do sieci wodociągowej
w Rabie Wyżnej dostarczana jest woda dobrej jakości.

Materiały do pobrania