Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Obszary Natura 2000 w zasięgu Nadleśnictwa.

Powierzchnia ostoi ptasich w Nadleśnictwie Nowy Targ

KOD

NAZWA

powierzchnia w zasięgu N-ctwa

powierzchnia gruntów LP

PLB120011

Babia Góra

795,1219

567,74

PLB120007

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie

8214,7148

267,24

PLC120001

Tatry

68,2208

0,71

PLB120006

Pasmo Policy

376,1501

249,38

   

9454,2076

1085,07

 

Powierzchnia ostoi siedliskowych w Nadleśnictwie Nowy Targ

KOD

NAZWA

powierzchnia w zasięgu N-ctwa

powierzchnia gruntów LP

PLH120001

Babia Góra

2,8436

1,61

PLC120001

Tatry

68,2208

0,71

PLH120016

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie

8251,0609

256,24

PLH120002

Czarna Orawa

183,9877

0

PLH120018

Ostoja Gorczańska

3118,4206

942,41

PLH120026

Polana Biały Potok

52,9793

0

PLH120043

Luboń Wielki

0,8463

0

PLH120024

Dolina Białki

112,1327

0

   

11790,4919

1200,97

 

Poza gruntami LP w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa występują:

·         PLH 120002  „Czarna Orawa"183,99 ha

·         PLH 120026  „Polana Biały Potok" 52,98 ha

·         PLH 120024  „Dolina Białki" 112,13 ha