Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

W lasach państwowych naszego Nadleśnictwa znajdują się dwa uznane w 2013 pomniki przyrody. Są to jodły (Abies alba) na terenie wsi Bielanka w leśnictwie Raba Wyżna.

Pomniki przyrody to jedna z najstarszych form ochrony przyrody. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku, są to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi, wyróżniającymi je spośród innych, cechami. Są to najczęściej okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Jeśli chodzi o drzewa to aby zyskać to miano,  muszą one odznaczać się odpowiednimi wymiarami, ciekawym pokrojem lub nietypowym kształtem.
 
W lasach państwowych naszego Nadleśnictwa znajdują się dwa pomniki przyrody. Są to jodły (Abies alba) na terenie wsi Bielanka w leśnictwie Raba Wyżna. Drzewa te, w wieku ok. 170 i 180 lat mają wysokość około 37 m. i obwód na  wysokości pierśnicy - odpowiednio: 283 i 324 cm. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się 59 szt. - głównie drzewa lub grupy drzew.
 
Pomniki przyrody podlegają szczególnej ochronie. Zabronione jest ich niszczenie, uszkadzanie. Nie wolno również w ich pobliżu wykonywać prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, uszkadzać i zanieczyszczać gleby, lub dokonywać zmian stosunków wodnych. Gdy pomnikowe drzewo choruje lub się starzeje, wówczas otacza się je szczególną troską. Poddaje się je leczeniu, zabiegom chirurgicznym, wzmacnia specjalnymi podporami itd.