Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to jedna z najstarszych form ochrony przyrody. W lasach państwowych naszego Nadleśnictwa znajdują się aż dwadzieścia trzy pomniki przyrody. Większość z nich (21) została ustanowiona na wniosek Nadleśnictwa Nowy Targ w 2021 roku.

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku, są to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi, wyróżniającymi je spośród innych cechami. Są to najczęściej okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Jeśli chodzi o drzewa to aby zyskać to miano,  muszą one odznaczać się odpowiednimi wymiarami, ciekawym pokrojem lub nietypowym kształtem.

 

Na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ uznano za pomnik przyrody 21 drzew i dwa skupiska drzew, a są to:

  • jodła pospolita- 17 szt.
  • buk zwyczajny – 1 szt.
  • modrzew europejski – 1 szt.
  • lipa drobnolistna – 1 szt.
  • daglezja zielona – 1 szt.

Poza pojedynczymi drzewami w leśnictwie Raba Wyżna uznano za pomniki przyrody 2 grupy buków zwyczajnych, po 3 szt w skupisku.

Pomniki przyrody podlegają szczególnej ochronie. Zabronione jest ich niszczenie, uszkadzanie. Nie wolno również w ich pobliżu wykonywać prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, uszkadzać i zanieczyszczać gleby, lub dokonywać zmian stosunków wodnych. Gdy pomnikowe drzewo choruje lub się starzeje, wówczas otacza się je szczególną troską. Poddaje się je leczeniu, zabiegom chirurgicznym, wzmacnia specjalnymi podporami itd.

Pozostałe pomniki przyrody w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Nowy Targ można monitorować ze strony RDOŚ w Krakowie w zakładce: Rejestr ochrony przyrody