Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Przyrody

Na obszarze Nadleśnictwa znajdują się 4 rezerwaty przyrody jako obszary obejmujące ekosystemy zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym z określonymi gatunkami roślin i zwierząt oraz elementami przyrody nieożywionej mające istotną wartość tak ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych jak i krajobrazowych.

Dwa spośród nich tj. Bór na Czerwonem i Bembeńskie znajdują się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Nowy Targ. Pozostałe dwa, Przełom Białki pod Krempachami oraz Skałka Rogoźnicka położone są na gruntach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.