Wydawca treści Wydawca treści

V Retencja górska

Współrzędne: 19º 51' 24,315" E, 49º 32' 27,214" N

Na terenie całego kraju obserwuje się spadek poziomu wód
gruntowych. Aby temu zapobiec, Lasy Państwowe wprowadziły program
Małej Retencji. Dzięki budowie niewielkich zbiorników wodnych
woda dłużej pozostaje w lesie i jest pełniej wykorzystywana
w ekosystemie. Znacznie zwiększa się również liczba gatunków roślin
i zwierząt, dzięki czemu środowisko staje się bogatsze i stabilniejsze.
Oczko takie umożliwia rozród płazów oraz poprawia warunki
życia wielu przedstawicieli fauny leśnej.

Materiały do pobrania