Wydawca treści Wydawca treści

VII Przebudowa drzewostanów

VII Przebudowa drzewostanów

Współrzędne: 19º 51' 15,457" E, 49º 31' 57,537" N

W minionych dziesięcioleciach, gdy gospodarka leśna była nastawiona
na pozyskanie jak największej ilości surowca drzewnego,
sadzono głównie gatunki najbardziej rentowne, czyli dające większy
zysk z jednego hektara. W taki sposób powstały na terenie Nadleśnictwa
Nowy Targ niemal jednogatunkowe drzewostany świerkowe.
Choć zasobne w drewno, są mało odporne na gwałtowne czynniki
pogodowe, gradacje owadów i różne choroby. Obecnie drzewostany
te są przebudowywane w kierunku wielogatunkowych, zdrowych lasów
mieszanych.

Materiały do pobrania