Wydawca treści Wydawca treści

X Drzewostan dojrzały w klasie odnowienia

Współrzędne: 19º 51' 51,376" E, 49º 31' 56,629" N

 

Na tym przystanku widzimy drzewostan dojrzały, pod którym
rośnie już młode pokolenie lasu. Taki efekt został uzyskany dzięki
wstępnemu usunięciu części dorosłych drzew (aby do dna lasu dochodziła
większa ilość światła), dzięki czemu możliwy jest obsiew naturalny
z pozostawionych egzemplarzy. W odpowiednim momencie
zostanie usunięta reszta starych drzew z wyłączeniem części przestoi,
które pozostaną tu do końca swoich dni.

Materiały do pobrania