Wydawca treści Wydawca treści

XI Drzewostan młodociany

Współrzędne: 19º 52' 16,303" E, 49º 31' 52,493" N

Młode pokolenie lasu można uzyskać na dwa sposoby: poprzez
sadzenie młodych drzewek wyjętych ze szkółki leśnej, bądź obsiew
naturalny z pozostawionych drzew nasiennych. Jest to czas szczególnej
opieki ze strony leśników. Uprawy i młodniki muszą być
stale kontrolowane i zabezpieczane przed zgryzającą je zwierzyną
– głównie sarnami i jeleniami. Jest to również ulubiona dzienna ostoja
dzików, wilków i wielu innych zwierząt.

Materiały do pobrania