Wydawca treści Wydawca treści

XII Pomnik przyrody

Współrzędne: 19º 52' 50,652" E, 49º 31' 49,719" N

Jedną z form ochrony są pomniki przyrody. Z reguły są to pojedyncze
drzewa, głazy, skałki, lub niewielkie ich skupiska o szczególnej
wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej lub krajobrazowej.
Za pomniki przyrody uznaje się drzewa wyróżniające się osiągniętym
wiekiem lub rozmiarami. Obecnie nie ma prawnie wiążących wymiarów,
powyżej których drzewu nadaje się status pomnika, ale zwyczajowo
przyjmuje się następujące obwody pnia drzewa na wysokości
130 cm od ziemi:
• jodła, świerk, sosna, modrzew, buk, lipa – 314 cm
• jawor – 250 cm
• brzoza – 220 cm
Na końcowym przystanku naszej ścieżki możemy podziwiać
dwa olbrzymie drzewa objęte tą formą ochrony. Jest to okazały jawor
i modrzew, które rosnąć tu będą jeszcze wiele dziesięcioleci,
by cieszyć oczy przyszłych pokoleń spacerujących ścieżką edukacyjną
Raba Wyżna – Bielanka.

Materiały do pobrania