Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody Bembeńskie

Rezerwat Bembeńskie jest najmłodszym rezerwatem położonym na terenie Podhala i zarządzanym przez Nadleśnictwo Nowy Targ. Zajmuje powierzchnię 38,14 ha na terenie lasów państwowych leśnictwa Police. Został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Małopolskiego w 2001 r.

Celem ochrony jest zachowanie stanowiska świerczyny bagiennej z olszą czarną i szarą oraz chronionych i rzadkich subalpejskich gatunków ziołoroślowych.

Według klasyfikacji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów typów i podtypów rezerwatów przyrody jest to rezerwat biocenotyczny: rodzaj – leśny (L) z elementami wodnego (W) i florystycznego (FL).

W rezerwacie występuje rzadkie zbiorowisko – jedlina ziołoroślowa według innego nazewnictwa bagienna świerczyna (Dorobnico austriaci - Abietetum). Roślinność rezerwatu charakteryzuje się dużym bogactwem gatunków. Zachowało się tu również wiele gatunków roślin podlegających ochronie prawnej np. chaber miękkowłosy.